Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φόρμα επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

10 Δημοτικό Σχολείο Καλαμάυας

Κρήτης 46, 24132 Καλαμάτα

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο: 27210-82708
Fax: 27210-82708

E - mail

mail@10dim-kalam.mes.sch.gr