Αποτελέσματα ομίλου: Δημιουργική Γραφή

30 Nov
0 comment

Δημιουργική Γραφή

Ξεκινάει ο όμιλος: Δημιουργική γραφή με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Φίλη Ντόγκα.
Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 13:30 – 15:00.
Οι μαθητές κι οι μαθήτριες που κληρώθηκαν θα λάβουν ενημερωτικό e-mail.
Καλή αρχή!

Οι μαθητές κι οι μαθήτριες που κληρώθηκαν είναι:

11/19/2021 13:21:15 μ.μ.ΓΕΩΡ…. ΠΕΤΡΟΠ…Γ’ δημοτικού
11/25/2021 10:16:51 μ.μ.ΓΕΩΡ…. ΓΚΙΟΥ…..Γ’ δημοτικού
11/13/2021 16:02:53μ.μ.ΒΕΡΕΝ….. ΛΕΜΠ…..Γ΄ δημοτικού
11/18/2021 8:00:55π.μ.ΜΥΡΣ…… ΧΡΥΣΤ…..Γ΄ δημοτικού
11/14/2021 22:52:39 μ.μ.ΜΑΡ ΕΛ…. ΠΟΥΛ….Γ΄ δημοτικού
11/14/2021 0:14:55 μ.μ.ΛΑΓΟΠ….ΣΩΤ….Δ΄ δημοτικού
11/24/2021 1:48:43 μ.μ.ΣΤΕΦ… ΧΡΙΣΤΑΚ…Δ΄ δημοτικού
11/13/2021 20:12:10 μ.μ.ΜΑΡ…..  ΠΑΠΑΔ…..Δ΄ δημοτικού
11/14/2021 18:41:08 μ.μ.ΠΑΠ…. ΠΟΝ…Δ΄ δημοτικού
11/15/2021 9:42:49π.μ.ΗΛΕΚ…. ΚΑΤ….Δ΄ δημοτικού
11/15/2021 18:01:17 μ.μ.ΖΩ….ΑΝΑΣΤ…..Δ΄ δημοτικού
11/20/2021 8:43:33π.μ.ΜΕΛ…. ΜΥΣΤ….Δ΄ δημοτικού
11/15/2021 12:05:15 μ.μ.ΣΤΕΦ…. ΝΙΚΟ…Ε΄ δημοτικού
11/14/2021 20:26:28 π.μ.ΕΥΓ…. ΓΕΩΡ…..Ε΄ δημοτικού
11/25/2021 17:43:42μ.μ.ΚΩΝ…. ΧΑΤ…Ε΄ δημοτικού
11/26/2021 20:22:11μ.μ.ΑΝ…. ΛΑΜ…..Ε΄ δημοτικού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

11/14/2021 20:25:31μ.μ.ΜΑΞ…. ΓΕΩΡΓ…Γ’ δημοτικού
11/18/2021 13:38:23 μ.μ.ΕΛΕ…. ΠΟΥΡ…..Γ’ δημοτικού
11/19/2021 9:11:02π.μ.ΓΙΩΡ….. ΜΑΚΡ…..Δ΄ δημοτικού
11/17/2021 20:01:21μ.μ.ΙΩΑΝ…… ΑΓΓΕΛ…..Δ΄ δημοτικού
11/13/2021 17:31:12 μ.μ.ΧΡΗΣ…. ΠΑΝΑΓ….Ε΄ δημοτικού
11/16/2021 16:24:16 μ.μ.ΝΙΚ….ΣΤΑ….ΚΟΡΕ΄ δημοτικού

Leave your thought