Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας εταίρος του προγράμματος IDEA

01 Nov
0 comment

Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας είναι πλέον εταίρος του προγράμματος IDEA του Erasmus+ με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης των Μαθηματικών στις Α, Β & Γ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, στους χώρους του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου η πρώτη συνάντηση μεταξύ των εταίρων του σχεδίου με τίτλο:

European herItage 3D gamEs platform for teaching mAths (IDEA)

[Project no: 2019-1- EL01-KA201-062918]

στο οποίο η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος.

Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, Key Action 2 και αποτελεί στρατηγική σύμπραξη που έχει ως στόχο την ενίσχυση της κατανόησης των Μαθηματικών στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, με την χρήση εφαρμογών ενισχυμένης πραγματικότητας, οι οποίες βασίζονται σε γνωστά τοπία πολιτισμού των χωρών που συμμετέχουν.


Στο έργο, το οποίο επιλέχθηκε ως πρώτο κατά την διαδικασία αξιολόγησης του ΙΚΥ το 2019, συμμετέχουν δέκα οργανισμοί από τέσσερις χώρες, εκ των οποίων τέσσερα δημοτικά σχολεία, το Δ.Σ. Απόστολος Βαρνάβας από την Κύπρο, το PROEMASA Las Chapas από την Ισπανία, το Donaghpatrick National School από την Ιρλανδία και το 10ο ΔΣ Καλαμάτας από την Ελλάδα. Επίσης συμμετέχουν το National University Of Ireland Galway από την Ιρλανδία, η Confederacion Espa?ola De Centros De Ense?anza (C.E.C.E) από την Ισπανία, η εταιρία M.M.C Management Center Ltd από την Κύπρο, το ITYE Διόφαντος και η εταιρία OMEGATECH από την χώρα μας.


Κατά την διάρκεια τη συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα και οι υποχρεώσεις των εταίρων και έγινε διεξοδική συζήτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίζεται από σημαντικό όγκο άυλων παραδοτέων και απαιτεί μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση των συμμετεχόντων, η οποία έγινε εμφανέστατη κατά την διάρκεια της συνάντησης. Βασική μας προτεραιότητα ως συντονιστές, είναι η ευρύτερη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Για αυτό το λόγο ζητούμε την συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και την συμβολή τους στην διάχυση και την χρήση των αποτελεσμάτων του στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Η Περιφερειακή Διεύθυνση θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι παραβρέθηκαν στην συνάντηση και να εκφράσει την δέσμευση αλλά και βεβαιότητά της για την επιτυχή εκτέλεση του σχεδίου. Τελικός στόχος είναι η βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και η παροχή νέων εργαλείων μάθησης στους μαθητές.

Leave your thought