Αίτηση εγγραφής στο Μουσικό Γυμνάσιο

05 May
0 comment

Προς τους γονείς της ΣΤ’ τάξης:

Αγαπητοί γονείς,

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής  στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας (τηλ. 27210-96966).
Σας επισυνάπτω τη σχετική εγκύκλιο και αίτηση.

Γιάννης Χριστόπουλος

Leave your thought