Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φόρμα επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας

  Διεύθυνση

  10 Δημοτικό Σχολείο Καλαμάυας

  Κρήτης 46, 24132 Καλαμάτα

  Τηλέφωνο

  Τηλέφωνο: 27210-82708
  Fax: 27210-82708

  E - mail

  mail@10dim-kalam.mes.sch.gr