Εγγραφές μαθητών Α’ τάξης για το σχ. έτος 2020-21

14 May
0 comment

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.6/55081/Δ113-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη σχολική χρονιά 2020-2021, οι εγγραφές φοίτησης στην Α΄ τάξη  θα πραγματοποιηθούν από 15 έως  30  Μαΐου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται καθημερινά, χωρίς παιδιά,  στο γραφείο του Σχολείου (Κρήτης 46, τηλέφωνο: 27210-82708), ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 9:30-12:30.

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α? τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης. Θα αναζητηθεί  από το σχολείο
  2. Προσκόμιση του βιβλιαρίου Υγείας ή φωτοαντίγραφο με τα προβλεπόμενα εμβόλια συμπληρωμένα
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ.) θα προσκομισθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
  4. Λογαριασμό ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ  ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΚ ή Ε9 από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας
  5. Bεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου (αποστέλλεται υπηρεσιακά)
  6. Έντυπο του  Σχολείου με τα στοιχεία

Σημειώνουμε πως στη σχολική μονάδα εγγράφονται οι μαθητές που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα προς τους γονείς της Α’ τάξης απο τον Δ/ντη του σχολείου, κο Γιάννη Χριστόπουλο.

Leave your thought