Εγγραφές Σχ. Έτους 2018 – 19

27 Apr
0 comment

2 έως 18 Μαΐου 2018 – Εγγραφές

Για τη σχολική χρονιά 2018-2019 οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 2 έως  18 Μαΐου 2018 στο γραφείο του Σχολείου (Κρήτης 46, τηλέφωνο: 27210-82708), κατά τις ώρες λειτουργίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α? τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης. Θα αναζητηθεί  από το σχολείο.

  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου  Υγείας με τα προβλεπόμενα εμβόλια συμπληρωμένα.

  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)

  4. Λογαριασμό ή αντίγραφο  λογαριασμού ΔΕΗ  ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΚ από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας.

  5. Bεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

  6. Έντυπο του  Σχολείου με τα στοιχεία.

Σημειώνουμε πως στη σχολική μονάδα εγγράφονται οι μαθητές που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας.

Απαιτούμενα έγγραφα (προς εκτύπωση) :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Leave your thought