Εισαγωγή μαθητών στην Α’ Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων για το Σχ. Έτος 2018-2019

30 Apr
0 comment

 

Ακολουθεί κατάλογος στοιχείων Μουσικών Σχολείων Ελλάδας καθώς και έντυπα ΑΙΤΗΣΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΕΞΕ – ΚΠ – 67499 – 2018 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

 

Συνημμένα ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ 04_18

Leave your thought