Επικαιροποίηση εγγραφής μαθητών/-τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

30 Nov
0 comment

Σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017,  τους μήνες   Νοέμβριο και Φεβρουάριο πρέπει να επικαιροποιείται η εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Για τον  λόγο αυτό παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση επικαιροποίησης της εγγραφής του/των παιδιού/-ιών σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και επιστρέψτε τη στο σχολείο (έως) την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στον  Διευθυντή του σχολείου. Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από τον παρακάτω ενεργό σύνδεσμο ή να την παραλάβετε από το γραφείο του Δ/ντη του σχολείου όπου και θα την υποβάλετε άμεσα…

 

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Leave your thought