Επίσκεψη της ΣΤ’ τάξης στο Μουσείο Ελιάς στη Σπάρτη

18 Feb
0 comment

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα << Μια ημέρα στο ελληνιστικό ελαιοτριβείο>>  κατά την επίσκεψή τους στο Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού που βρίσκεται στη Σπάρτη, την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020. Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της ελιάς και του λαδιού από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Στην υπαίθρια έκθεση του μουσείου είδαν τρία χειροκίνητα  ελαιοτριβεία Προϊστορικών, Αρχαίων και Βυζαντινών χρόνων  τα οποία τέθηκαν  σε λειτουργία και με βιωματικό τρόπο οι μαθητές  έμαθαν  τον τρόπο με τον οποίο  γινόταν παλιά η παραγωγή ελαιολάδου…

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus

Leave your thought