Μαθηματικά στην πράξη

13 Sep
0 comment

Οι σύγχρονες κατευθύνσεις στα μαθηματικά υποδεικνύουν ότι οι μαθητές ολοένα και περισσότερο νιώθουν φόβο και ανασφάλεια απέναντι στην κατάκτηση της νέας γνώσης. Ως εκ τούτου, η βιωματική και παιχνιώδης προσέγγιση των μαθηματικών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα στην προώθηση της θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στη γνώση αλλά και στην κατάκτησή της. Βάλαμε φαντασία δημιουργικότητα και διασκεδάσαμε μαθαίνοντας μαθηματικά.

Leave your thought