Μαθητικά Likes

Μαθητικά Likes

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εκδίδεται η σχολική μας εφημερίδα Μαθητικά Likes,μια εφημερίδα με πρωταγωνιστές τα παιδιά.

Η έκδοση σχολικής εφημερίδας παρουσιάζει ιδιαίτερο παιδαγωγικό ενδιαφέρον ως αποτύπωση της σχολικής ζωής. Στόχος μας είναι να παρακινηθούν τα παιδιά, να αυτενεργήσουν και να  συμμετέχουν στη σχολική πράξη. Να καλλιεργήσουν την επικοινωνία, δεξιότητες αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών. Να εκφραστούν, να προβληματιστούν, να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Η δομή της ύλης της εφημερίδας μας στηρίζεται στη σύγχρονη αντίληψη περί διαθεματικότητας και τα θέματα που επιλέγονται αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την οπτική γωνία των μαθητών και τις εμπειρίες τους από τη σχολική και την ευρύτερη κοινωνική τους ζωή. Η εφημερίδα μας εκδίδεται σε έντυπη μορφή αλλά φιλοδοξεί να υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή στο site του σχολείου μας (ακολουθεί εδώ το 6ο φύλλο), ώστε να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τις ανάγκες ενός Νέου Σχολείου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δ/ντη του Σχολείου μας, Κ. Γιάννη Χριστόπουλο καθώς επίσης και στους εκπαιδευτικούς, που στηρίζουν το εγχείρημα αυτό.

Η υπεύθυνη έκδοσης

Ξουλεή Ασημίνα

Διαβάστε τα τεύχη των Μαθητικών Likes