Οργάνωση Ενεργειών Πολιτικής Προστασίας

Σχέδια αντιμετώπισης & διαχείρισης σεισμικού κινδύνου, διαχείρισης πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων και τεχνολογικών καταστροφών

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ