Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο

23 Sep
0 comment

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση από τα μέλη του Συλλόγου αποφασίστηκε ομόφωνα το πλαίσιο εφαρμογής:

« ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ (2) ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΤΟ ΜΗΝΑ»


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα βιβλία θα παραμένουν την 1η και 3η Παρασκευή κάθε μήνα στο σχολείο

H δράση υλοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα για όλους τους μήνες του διδακτικού έτους και η καθιέρωση της παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο, δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων. Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν ανατίθενται εργασίες, ούτε προγραμματίζονται επαναληπτικές δοκιμασίες εμπέδωσης για τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα βιβλία θα παραμένουν την 1η και 3η Παρασκευή κάθε μήνα στο σχολείο

Ακολουθεί ακριβές αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων

Leave your thought