Τοποθέτηση 2ου Σχολικού τροχονόμου

12 May
0 comment

Σε αίτημα για την κάλυψη και της δεύτερης διάβασης πεζών επί της οδού Κρήτης που οδηγεί προς και από το σχολείο μας  προχώρησε ο Δ/ντης, Γιάννης Χριστόπουλος, με σχετικό έγγραφο του προς την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ  Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, στο οποίο επισημαίνει τους λόγους για τους οποίους κρίνεται άμεση και απαραίτητη η τοποθέτηση και 2ου σχολικού τροχονόμου.

Leave your thought