Στιγμές απο την Πολιτισμική Ιστορία της Μεσσηνίας

18 Mar
0 comment

Βίντεο Ι :   Ανασκάπτοντας τον Χρόνο και τον Χώρο ? Μια Ανθρωπολογική Πολιτισμική Διαχείριση

Βίντεο ΙΙ :   Το Παρελθόν στο Παρόν Ι ? Ιστορία και Υλικός Πολιτισμός στη Μεσσηνία

Βίντεο ΙΙΙ: Το Παρελθόν στο Παρόν ΙΙ — Φιλοσοφικά Ποιητικά Ταξίδια στον Χώρο  και τον Χρόνο

Leave your thought