Κανονισμός της βιβλιοθήκης

Μέλη

Μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να εγγραφούν  οι μαθητές, απόφοιτοι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί  του σχολείου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί  όμορων σχολικών μονάδων, οι γονείς και οι κηδεμόνες  και οι κάτοικοι της γειτονιάς.

Για να γίνει κάποιος μέλος,  χρειάζεται να αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας και να συμπληρώσει την ειδική αίτηση μέλους με την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων.

Κατόπιν του χορηγείται  η κάρτα μέλους και αποκτά με αυτή τη διαδικασία τα πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις  χρήσης του χώρου της βιβλιοθήκης και του υλικού της.

Η ίδια κάρτα ισχύει για όλα τα χρόνια φοίτησης του μαθητή ή υπηρέτησης του εκπαιδευτικού στο σχολείο.

15 + 1 Υποχρεώσεις μελών

 1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια, είτε μέσω ειδικού προγράμματος Η/Υ με τη βοήθεια των υπευθύνων.
 2. Ο δανεισμός γίνεται μόνο στα μέλη, μέσω προγράμματος Η/Υ
 3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του υλικού της βιβλιοθήκης είτε στο αναγνωστήριο (εσωτερικός δανεισμός) είτε στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός).
 4. Ο σεβασμός και η προστασία των χώρων της βιβλιοθήκης αποτελεί προϋπόθεση για χρήση της.
 5. Τα μέλη, στο χώρο, τηρούν απόλυτη ησυχία και δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το ποτό και το φαγητό.
 6. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τις εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά και τις σπάνιες εκδόσεις, που δίνονται μόνο για χρήση στο χώρο.
 7. Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία αλλά τα αφήνουν με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
 8. Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι 2 βιβλία για διάστημα 15 ημερών.
 9. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Εγγραφές, ζωγραφιές, υπογραμμίσεις και κάθε είδους σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή καταστρέφει υλικό, υποχρεούται να το αντικαταστήσει.
 10. Απαραίτητη προϋπόθεση για λήψη τίτλου προόδου ή αποδεικτικού απολύσεως για τους μαθητές είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων στη βιβλιοθήκη.
 11. Οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμο υλικό δεν έχουν δικαίωμα περαιτέρω δανεισμού.
 12. Επιτρέπεται η δημιουργία φωτοαντίγραφου μέρους βιβλίου μόνο για  εκπόνηση εργασιών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβαρύνονται με 0,20 Ευρώ την ημέρα.
 13. Δεν επιτρέπεται ο αντιδανεισμός βιβλίων από μέλος σε άλλους.
 14. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή υλικού από το χώρο της βιβλιοθήκης. αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία δανεισμού. Είναι δυνατό να διενεργηθεί διακριτικός έλεγχος στην έξοδο από μέλος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ προκειμένου να διασφαλιστούν τα περιουσιακά στοιχεία της βιβλιοθήκης, οι χρήστες οφείλουν να δείχνουν κατανόηση και ευαισθησία.
 15. Κάθε μέλος έχει υποχρέωση τη δωρεά ενός βιβλίου το χρόνο προς τη βιβλιοθήκη.
 16. Η μη  τήρηση των παραπάνω άρθρων του κανονισμού έχει σαν συνέπεια την αναστολή της ιδιότητας ακόμη και την άμεση  διαγραφή  του μέλους με απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.