Βιβλιοθήκη: Ωράριο

Ωράριο βιβλιοθήκης

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ :

  • ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΜΕΣΗΜΕΡΙ 1 έως 2 μ. μ.

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

  • ΤΕΤΑΡΤΗ , ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30 έως 8.30 μ. μ.

Το παραπάνω πρόγραμμα ισχύει για τους μήνες λειτουργίας του σχολείου.

Οι μαθητές το απόγευμα υποχρεωτικά θα συνοδεύονται από ενήλικα άτομα.

Για εκδηλώσεις και ειδικές πρωτοβουλίες της βιβλιοθήκης ενημερώνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο  η σχολική κοινότητα και η ευρύτερη περιοχή.